Pre-implantatorisk genetisk test (PGS)

Show pricelist in €
Show pricelist in £

Pre-implantatorisk genetisk test (PGS) *

£3400
  • Individuell och personlig behandlingsplanering som inkluderar PGS i din valda IVF- eller äggdonationscykel.
  • Biopsi på alla lämpliga blastocyster.
  • Omedelbar frysning av blastocyster efter biopsin (vitrifiering).
  • Genetisk test av embryon för 23 kromosompar (tar upp till en månad).
  • Rapport om PGS-testet till patienten.
  • Samtal med din doktor om resultatet av PGS-testet.
  • Individuell och personlig behandlingsplanering för din frysta embryoöverföring av PGS-testade embryon.
* Vårt fasta pris för PGS inkluderar inte din IVF- eller äggdonationscykel; var vänlig kontakta oss för detaljer kring lämpliga program och kostnader så att PGS kan användas.
Pay one — get two embryo transfers!

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten family counsellor

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes