Äggens åldrande och dess konsekvenser

Mänskliga ägg börjar åldras efter 30 års ålder. Det leder till att det uppstår spontana kromosomfel i ett ökat antal ägg.

Procentandelen onormala ägg och embryon ökar med kvinnans ålder. Om vi studerar en klick med ägg som samlats in vid ett tillfälle kommer där att finnas runt 20-25 % onormala ägg vid 30 års ålder, 40-45 % onormala ägg vid 35 år och 70-75 % onormala ägg vid 40 år. Procentandelen onormala ägg ökar dramatiskt efter 40 år, så att det blir nästan omöjligt att hitta normala ägg efter 43 år [D. Wells, 2013]. Det resulterar i att 1 av 4 blastocyst-embryon med god morfologi är aneuploit vid 30 år, och 3 av 4 blastocyst-embryon med god morfologi är aneuploida vid 41 år [Ata, Munne al 2012 – 875 cykler, 4600 embryon].

Slutsats: Procentandelen onormala embryon ökar med äggens ålder.

Därför krävs en pålitlig metod för att sortera ut aneuploida embryon före embryoöverföringen. Denna metod kallas PGS – pre-implantatorisk genetisk screening. Nutida PGS-tekniker tillåter test av samtliga 46 kromosomer.

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs
Pay one — get two embryo transfers!

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten family counsellor

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes
    We guarantee you a baby this spring!