PGS-resultat vid AVA-Peter

Material och metoder

November 2012 — April 2014

  • 97 PGS-fall på 83 patienter
  • 397 embryon på dag 5/6 (1-16 embryon per patient, i genomsnitt - 4.1 embryon/patient)
  • Alla embryon frysta genom vitrifiering direkt efter biopsi
  • Överföring av frysta-tinade embryon, euploida för 23 kromosompar, ägde rum flera efterföljande cykler (inte i äggplockningscyklerna)•aCGH 24Sure (BlueGnome, UK)

PGS-resultat via aCGH-metoden

 

Antal planerade PGS aCGH cycles

102

Antal inställda PGS-cykler pga inga blastocyster fanns för biopsi

5

Antal genomförda PGS aCGH-cykler

97

Ingen embryoöverföring ägde rum, eftersom alla embryon var onormala

27 cykler (27.8%), varav 19 cykler bara 1-2 blastocyster tillgängliga från PGS

ET

51

Mängd överförda embryon

59 (43 “SET” (84.3%) + 8 DET (15.7%)

Generell grupp (HCG+/ET  CP/ET)

31/51 (60.8%)    28/51 (54.9%)

24.10.2013 — Det första barnet föds efter PGS aCGH vid AVA-Peter!

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes