Fertilitetsbehandling med barngaranti — Vad är Lösningen för mig? Få reda på mer på vårt seminarium!

PGS-logistik för patienter

 

Egna ägg

Donatorägg

Kvinnan

7 dagars besök för sista ultraljudsundersökningen och äggplockning.

Mer än en äggplockning kan behövas för att producera minsta nödvändiga antal blastocystembryon för test utifrån kvinnans ålder (embryo banking).

En dags besök för överföring av ett eller två frysta embryon, euploida för 23 kromosompar, vid den tidpunkt som passar dig.

En dags besök vid fryst embryoöverföring (FET) efter PGS. FET kan äga rum under cykeln som följer efter den senaste stimuleringscykeln, eller senare (tidigast 4 veckor efter äggplockningen, eller senare)

 

Mannen

En dags besök för spermafrysning, eller 7 dagars besök tillsammans med den kvinnliga partnern för att lämna färsk sperma på dagen för kvinnans äggplockning.

En dags besök för spermafrysning, eller 5 dagars besök för att lämna färsk sperma på dagen för äggplockning från donatorn.

 

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes