PGS för 23 kromosompar

Det första friska barn som blivit till efter preimplantatorisk genetisk diagnos hos AVA-Peter föddes år 2000.

Sedan 1999 var AVA-Peter den enda kliniken i Ryssland som kunde hjälpa män och kvinnor som var bärare av kromosomförändringar (translokationer, inversioner eller deletioner) att använda sina egna spermier och ägg för att bli föräldrar till friska barn utan kromosomförändringar. Par från hela Ryssland kom till Sankt Petersburg för att utesluta genetiska sjukdomar hos sina blivande barn.

År 2013 införde AVA-Peter PGS för 23 kromosompar, vilket hjälper till att öka framgången vid IVF:

- för par som gjort flera misslyckade IVFer eller fått upprepade missfall

- för kvinnor med hög reproduktiv ålder

- för yngre patienter och mottagare av donerade ägg, där PGS för 23 kromosompar bidrar till att göra IVF-proceduren mer effektiv och säkrare. Detta genom att det bästa embryot för överföring väljs inte enbart på grundval av morfologin utan även genetiken.

Ett felaktigt kromosomtal hos embryot är främsta orsaken till att ett morfologiskt bra embryo inte lyckas fästa och/eller växa till ett levande fött barn. Test av alla 23 kromosompar hos blastocyst-embryon som ”ser bra ut” hjälper till att välja de embryon som inte bara har störst chans att fästa, utan även stanna kvar och resultera i en levandefödsel.

PGS för 23 kromosompar eliminerar de negativa effekterna av moderns ålder på inplanteringen och minskar tiden för att bli gravid.

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes