Är du en frisk kvinna mellan 40 och 42 år som är i ett lesbiskt förhållande?

Om du är en frisk kvinna mellan 40 och 42 finns god chans att 20-25 % av dina ägg fortfarande är normala och kapabla att skapa ett friskt barn. Om du vill ha egna barn kan det vara riskabelt att vänta längre, beroende på äggens åldrande.

Äggens åldrandeprocess startar efter 30 år och resulterar i kromosomavvikelser i fler och fler ägg, vilket gör dem inkapabla att skapa en hälsosam graviditet och/eller ett friskt barn.

Det finns alltså goda skäl för dig att inte vänta längre, utan ta steget vidare mot ett barn med dina egna ägg innan de får för dålig kvalitet, efter 42 år [D. Wells, 2013]. Lyckligtvis finns det, medan du fortfarande är under 43 år, en metod att sortera ut de sämre äggen och embryona och skapa en graviditet med ett friskt barn. Intresserad? Läs mer!

För att bli gravid och börja bilda din familj kommer du att behöva donatorsperma.

Spermadonatorer

Hos AVA-Peter är vi stolta över att kunna erbjuda dig en donator med grundläggande profilinformation från vår spermadonatordatabas. I den grundläggande profilen får du följande information om spermiedonatorn: ålder, blodgrupp, längd, vikt, ögon- och hårfärg. Om du ändå vill använda någon av de ledande europeiska spermabankerna, så att du kan välja din egen donator och få fördjupad information om denne, hjälper vi dig gärna med valet och transporten av sperma till vår klinik.

Om du vill veta mer om olika spermadonatoralternativ och hur vi kan använda detta för att möta dina personliga behov, var vänlig kontakta oss för en gratis, icke-bindande telefonkonsultation.

Beställ ett samtal

Behandlingsalternativ

1

Om din follikulära reserv är normal eller obetydligt reducerad rekommenderar vi definitivt att pröva med dina egna ägg: IVF med egna ägg och donatorsperma + genetisk testning av dina embryon före embryoöverföringen (ET).

IVF (in vitro fertilisering) är en procedur för att befrukta dina ägg utanför din kropp (i ett provrör). IVF möjliggör inte bara att man säkert vet om befruktningen av ett ägg med en spermie har ägt rum och att ett växande embryo kan placeras på rätt plats vid rätt tidpunkt, utan gör också embryot tillgängligt i sin tidiga tillväxtfas! Detta ger oss ett unikt tillfälle till genetisk test av dina embryon, så att endast de 20-25 % som är normala kan överföras till livmodern, och inte de andra. Genetisk screening av dina embryon före embryoöverföringen till livmodern ökar effektiviteten i embryoöverföringen och minskar tiden till graviditet!

Om du vill veta mer om hur dina ägg odlas och plockas ut samt hur ett embryo kan kollas genetiskt och sedan inplanteras i livmodern, var vänlig läs här:

Om du vill få mer information eller råd om IVF med dina egna ägg och donatorsperma, genetisk test av dina embryon och hur vi kan använda dessa metoder för att möta dina personliga behov, var vänlig kontakta oss för en gratis, icke-bindande telefonkonsultation.

Beställ ett samtal

2

Kombinerat egna ägg IVF + donatorägg IVF

 • Flera misslyckade IVF-behandlingar tidigare?
 • Lågt AMH = Reducerad follikulär reserv?
 • Är du över 40?
 • Osäker om äggdonation är nästa steg du vill ta?
 • Undrar du om IVF med egna ägg fortfarande kan lyckas?

Vill du ha möjligheten att pröva båda?

Det kan också vara möjligt för dig att genomföra en behandlingscykel som kombinerar IVF med egna och donerade ägg. Denna kombinerade cykel innebär att du får möjligheten att "pröva" att plocka ut och befrukta dina egna ägg, samtidigt som du har trygghet i vetskapen om att ifall det misslyckas finns även befruktade donerade ägg att överföra.

Om det här är ett alternativ som du vill utforska vidare, var vänlig kontakta oss för att boka en gratis, icke-bindande konsultation med en av våra läkare.

Beställ ett samtal

3

IVF med donerade ägg och sperma

Om du redan har prövat IVF med egna ägg utan framgång, om din follikulära reserv är liten, kan IVF med donerade ägg och sperma vara en effektiv lösning, som kan förverkligas antingen i kombination med IVF med egna ägg eller som separat behandling.

IVF med donerade ägg och sperma involverar en äggdonator, en spermadonator och en äggmottagare. Äggdonatorn genomgår IVF-behandling för att producera ägg. Dessa befruktas sedan i laboratoriet av donatorsperman. De befruktade äggen blir till embryon och ett eller två av dem sätts in i äggmottagarens livmoder för att skapa en graviditet.

Om du vill ha mer information om äggdonationsprocessen, var vänlig beställ en gratis, icke-bindande konsultation hos oss.

Beställ ett samtal


Det finns flera olika varianter av IVF med donerade ägg och sperma, beroende på mängden ägg du vill få ut från programmet och hur mycket information du vill ha om donatorerna:

PGS förfamiljebalansering tillåter att man skapar en graviditet med ett foster av önskat kön. PGS tillåter också test av alla 23 kromosomer i dina embryon, för att:

 • minska risken för kromosomavvikelser hos fostret
 • öka chansen att bli gravid
 • öka chansen att föda ett friskt barn

Om du vill veta mer om könstestning av dina embryon eller hur man exkluderar kromosomavvikelser hos dina embryon och skapar en graviditet med ett friskt barn, var vänlig läs mer här

Om du vill få mer information eller råd om val av kön och genetisk test av dina IVF-embryon och hur vi kan använda det för att möta dina personliga behov, var vänlig kontakta oss för en gratis, icke-bindande telefonkonsultation.

Beställ ett samtal

IVF med donerade ägg och donerad sperma: ALTERNATIV

Mängd ägg du vill få

Mängd information om donatorerna som du skulle vilja få

Du önskar skapa bara ett barn:

Du önskar skapa en bror eller syster från samma donatorer i framtiden:

Du är nöjd med att få endast grundläggande information om dina donatorer:

Du vill ha mer fördjupad information om din donator:r

Välj:

 

Färsk embryo-adoption

Välj:

 

En-till-en Enkel Äggdonation

Välj:

 

En-till-en Enkel Äggdonation

Välj:

 

Färsk embryo-adoption

Välj:

 

Personlig äggdonation

Tillgängliga val:

Två embryon av toppkvalitet från professionella ägg och spermiedonatorer.

Det mest effektiva och billigaste valet du kan göra

Tillgängliga val:

Alla färska ägg och embryon från donatorn och möjlighet att spara kryokonserverade extra embryon från samma donatorer

Tillgänglig info:
Alla färska ägg och embryon från donatorn och möjlighet att spara kryokonserverade extra embryon från samma donatorer

Tillgänglig info:
Personlighet, social bakgrund, utbildningshistorik, familjehistoria och personliga foton av donatorn i åldrarna upp till 10.

Du överväger att välja
kön på ditt framtida barn

Välj:

Enkel Äggdonation

eller

Personlig äggdonation

Var vänlig beställ en telefonkonsultation, så att vi kan ge dig personliga råd om detaljerna i vart och ett av dessa program och hjälpa dig att välja det som bäst svarar mot dina behov.

Beställ ett samtal

4

Om du överväger att välja kön på ditt framtida barn kan du göra det inom båda våra individuella äggdonationsprogram: Enkelt äggdonationsprogram och Personligt äggdonationsprogram.

PGS för familjebalansering tillåter att man skapar en graviditet med ett foster av önskat kön. PGS tillåter också test av alla 23 kromosomer i dina embryon, för att:

 • minska risken för kromosomavvikelser hos fostret
 • öka chansen att bli gravid
 • öka chansen att föda ett friskt barn

Om du vill veta mer om könstestning av dina embryon eller hur man exkluderar kromosomavvikelser i dina embryon och skapar en graviditet med ett friskt barn, var vänlig läs mer här.

Om du vill få mer information eller råd om val av kön och genetisk test av dina IVF-embryon och hur vi kan använda det för att möta dina personliga behov, var vänlig kontakta oss för en gratis, icke-bindande telefonkonsultation.

Beställ ett samtal

5

Om du har någon speciell medicinsk omständighet som dysfunktionella eller tidigare borttagna äggledare, endometrios, myom, reducerad follikulär reserv (lågt AMH) eller för tidig menupaus, var vänlig beställ en gratis, icke-bindande telefonkonsultation med vår läkare, så att vi kan ge dig råd om vilka alternativ som finns och hjälpa dig att välja den bästa strategin för att möta dina fysiska behov och personliga värderingar.

Beställ ett samtal

Kvinnor med för tidig menupaus (klimakterium) har sorgligt nog inga ägg kvar oavsett ålder. Lyckligtvis är det fortfarande möjligt att bli mamma genom IVF med donatorägg och donerad sperma.

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs
Pay one — get two embryo transfers!

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten family counsellor

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes