Hur matchas embryon?

Matchningen av dina embryon med dig baseras enbart på fysiska karaktäristika såsom ögonfärg, hårfärg och blodgrupp. Ägg- och spermiedonatorer som finns tillgängliga i vårt embryoadoptionsprogram har försett kliniken med detaljerad medicinsk och social information om sig själva, inklusive foton.

Om du före eller efter embryoöverföringen bestämmer dig för att du vill ha mer information om donatorns profil, detaljer och fotografier, kan detta ordnas.

NY utökad profil för din äggdonator med fotografier och familjebakgrund GRATIS

Om du i stället föredrar att välja en egen äggdonator från vår stora databas och få mer fördjupad information om dennas personlighet, sociala bakgrund och utbildningshistoria passar vårt Personliga äggdonationsprogram och användning av donatorsperma troligen dig bättre, och motsvarar dina mänskliga värderingar och personliga behov. Genom att använda det Personliga äggdonationsprogrammet kommer du att få kännedom om donatorns familjehistoria och foton av henne i åldern upp till 10 år. En del kvinnor fördrar att använda sperma från europeiska spermabanker, för att få så mycket information som möjligt om spermadonatorerna. Om detta är din önskan hjälper vi gärna till med transporten av sperma.

Vill du berätta för oss om dina behov, så att du kan få vår professionella rekommendation om det bästa valet av donator?

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes