Fertilitetsbehandling med barngaranti — Vad är Lösningen för mig? Få reda på mer på vårt seminarium!

Embryoadoption betalningsalternativ (program)

Tack vare 20 års erfarenhet uppnår AVA-Peterklinikennumera utmärkt framgångsgrad i programmen för embryoadoption – väl över genomsnittet i Europa. Det har blivit möjligt bland annat genom att vi bara använder de 10% bästa professionella ägg- och spermadonatorerna, snarare än embryon som donerats av fertilitetspatienter vilket är vanligt vid andra europeiska kliniker.

Följande gäller för alla de tre betalningsalternativen för embryoadoption:

 • Fysisk matchning av embryon gjord av AVA-Peters grupp, på grundval av fysiska egenskaper: ögon- och hårfärg, längd, vikt och kroppskonstitution.
 • Utökad profil för din äggdonator, med foton och familjehistoria,vilket är tillgängligt för dig GRATIS. 
  Utökade profiler som innehåller äggdonatorns foton, personliga brev, fysikbeskrivning, familjehistoria och medicinska bakgrund.
 • Förstklassiga ägg- och spermadonatorer
 • Blastocyster med topp-morfologi
 • Inga väntelistor

Embryoadoption enkel cykel

€3990

 • Överföring av upp till 2 blastocyster av toppkvalitet
 • Från våra förstklassiga ägg- och spermadonatorer
 • Fysisk matchning av embryon gjord av AVA-Peters grupp
 • Utökad profil för din äggdonator med foton och släkthistoria, GRATIS
 • Inga väntelistor

Vill du veta mer om vårt program för embryoadoption med baby-garanti?

Vill du få ett kostnadsförslag med fast pris och en exakt lista över de tjänster som ingår?

Var vänlig Kontakta oss eller ring +7 812 600 7 812

Fördelar med Fler-cykel-paketetför embryoadoption jämfört med enkla försök

Visste du att endast 49% av kvinnorna kommer att uppnå en frisk levandefödsel vid sitt första försök med embryoadoption? Det innebär att det i genomsnitt krävs två försök med embryoadoption hos vår klinik, för att uppnå en frisk levandefödsel.

Det är anledningen till att vi erbjuder vårt paket med 3 embryoadoptioner, vilket innebär att du kommer att få tre försök till priset av två.

Att köpa embryoadoption för en cykel i taget är dyrare än att köpa samma antal cykler som ett paket.


Vårt paket med 3 embryoadoptionerökar chanser att lyckas, eftersom det erbjuder dig fler försök till en lägre kostnad per cykel.

Paket med 3 embryoadoptioner

€7990

 • Upp till 3 överföringar av max 2 blastocysterav högsta kvalitet per överföringfrån våra högkvalitativa ägg- och spermadonatorer
   
 • Fysisk matchning av embryon gjorda av AVA-Peters grupp
 • Utökad profil för din äggdonator med foton och släkthistoria, GRATIS
 • Inga väntelistor


Förutsättningar

 • Paketet är fullföljt när en graviditet behållits i 20 veckor och/eller när alla tre cykler har genomförts. Inga pengar återbetalas

Vill du veta mer om vårt paket med 3 embryoadoptioner?

Vill du få ett kostnadsförslag med fast pris och en exakt lista över de tjänster som ingår?

Var vänlig Kontakta oss eller ring +7 812 600 7 812

Fördelar med vårt program för embryoadoption med baby-garanti

Även om framgångsgraden i vårt program för embryoadoption är hög så vet vi att det krävs olika många försök för olika patienter för att nå en frisk levandefödsel. Vissa patienter behöver bara 1-3 försök att nå en frisk levandefödsel, medan andra kan behöva fler på grund av implantationssvårigheter eller graviditetsförluster.

Paketet med 3 embryoadoptioner är fullföljt när en graviditet behållits i 20 veckor och/eller när alla tre cykler har genomförts. Inga pengar återbetalas.

I vårtprogram för embryoadoption med baby-garanti återbetalas 80% av kostnaderna om inga barn föds inom fyra försök.

Programmet för embryoadoption med baby-garanti är utformat för att minska den ekonomiska stressen och oron som många fertilitetspatienter upplever då de redan harlagt mycket pengar på sina tidigare fertilitetsbehandlingar. Målet med vårt program för embryoadoption med baby-garanti är att ge patienternatrygghet och se till att de fortfarande har ekonomiska resurser kvar till andra typer av familjebildande, såsom adoption, om behandlingen på vår klinik trots alla våra förhoppningar misslyckas.

Vi är med dig både i din risk och framgång: ett friskt barn i dina armar.

I vårt program för embryoadoption med baby-garanti återbetalas 80 % av kostnaderna om inte målet nås. Det erbjuder flera cykler med embryoadoption till ett paketpris. Om du efter 4 försök fortfarande inte har uppnått någon levandefödsel och ingen födelseattest utfärdats får du tillbaka80 % av avgiften för programmet.

Vi delar både din risk och din framgång vid skapandet av ett friskt barn i dina armar.

Embryoadoption med baby-garanti

€14990

 • Upp till 4 överföringar av max 2 blastocyster av högsta kvalitet per överföring
  från våra högkvalitativa ägg- och spermadonatorer


Förutsättningar

 • 80% av avgiften för programmet kommer att återbetalas om inte något barn fötts efter 4 försök med embryoadoption
 • Patienter behöver inte fullfölja alla 4 cykler och kan dra sig ur programmet mellan cyklerna och få 80% återbetalning
 • Embryon matchas med dig utifrån dina fysiska egenskaper
 • En utökad profil på din matchade äggdonator blir tillgänglig för dig på begäran och utan extra kostnad


Vill du veta mer om vårt program för embryoadoption med baby-garanti?

Vill du få ett kostnadsförslag med fast pris och en exakt lista över de tjänster som ingår?

Var vänlig Kontakta oss eller ring +7 812 600 7 812

 

Vad blir priset för varje försök med embryoadoptioni de tre olika betalningsalternativen?

Paket

Embryoadoption en cykel

Paket med 3 embryoadoptioner

Embryoadoption med baby-garanti

Antal försök i paketet

Ett försök med embryoadoption*

3 försök med embryoadoption*

4 försök med embryoadoption*

Förutsättningar

Programmet är fullföljt när embryoöverföringen är genomförd

Paketet är fullföljt när en graviditet behållits i 20 veckor och/eller alla tre cykler har genomförts. Inga pengar återbetalas.

80% av avgiften återbetalas om ingen bebis fötts inom 4 försök med embryoadoption

Pris för paketet

€3990

€7990

€14990

Pris för varje försök med embryoadoption*

€3990

€2663

€3747 om en bebis föds inom 4 försök

€1125 om ingen bebis föds inom 4 försök (eftersom vi återbetalar 80 % av din avgift)

* Kostnaden per försök (= embryoöverföring) förutsätter att patienten har genomfört alla överföringar (försök) som ingår i paketet.

Vill du veta mer om villkoren för programmet med 3 embryoadoptioner?

Vill du få ett kostnadsförslag med fast pris och en exakt lista över tjänster som ingår?

Kontakta oss

 

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes