Äggdonation betalningsalternativ (program)

Alla våra äggdonationsprogram med enkel IVF/ICSI-cykel baseras på samma princip:

 • Du får en unik möjlighet att välja äggdonator utifrån på ditt eget utseende, dina intressen och värderingar. Vi har skapat denna underbara databas med äggdonatorer för dig och alla kvinnor som vill få så mycket information som möjligt om potentiella äggdonatorer – se foton på äggdonatorerna med mera – för att kunna göra det bästa valet. Vi hjälper dig också väldigt gärna med valet av donator
 • Alla äggdonatorer är friska, under 32 år, har egna friska barn, en idealisk medicinsk historia, perfekta follikulära reserver och laboratorieresultat. De genomgår också psykologisk undersökning och får rådgivning, så att de blir bekväma med det åtagande som äggdonation innebär
 • Sperma kan frysas i förväg; IVF/ICSI, blastocystkultur, embryoöverföring, frysning av resterande embryon, medicinsk samordning och vård ingår


Det finns några skillnader mellan de tre programmen för äggdonation:

 • Det garanterade antalet donerade ägg som blir tillgängliga för dig
 • Det garanterade antalet embryon som blir användbara för embryoöverföring
 • Äggdonatorernas donationshistorik (Premium-äggdonatorer har donerat tidigare, vilket lett till pågående graviditeter och levandefödslar)

Se tabellen nedan för jämförelse:

Programmets namn

Utökat program för äggdonation med 8 färska ägg

Utökat en-till-en-program för äggdonation

Utökat Premium-program för äggdonation en-till-en

Pris

€6990

€9900

€12900

Garanterat antal färska donerade ägg tillgängliga för mottagaren

Exakt 8

12 eller fler

12 eller fler

En-till-en-donation (alla donerade ägg i denna cykel tillhör mottagaren)

Nej

Ja

Ja

Program-beskrivning

Enkel IVF/ICSI-cykel med 8 mogna ägg från äggdonator med utökad profil

Enkel IVF/ICSI-cykel med minst 12 färska ägg från äggdonator med utökad profil

Enkel IVF/ICSI-cykel med minst 12 färska ägg från äggdonator med utökad Premium-profil

Garanterat antal embryon på dag 5 tillgängliga för embryoöverföring och/eller frysning

2 4 4

Känner du dig förvirrad?
Få gratis rådgivning om betalningsalternativen!

Få gratis råd

Fördelar med vårt program för äggdonation med baby-garanti

Även om framgångsgraden i våra program för äggdonation är hög, så vet vi att olika patienter behöver olika många IVF/ICSI-försök med äggdonation för att uppnå en frisk levandefödsel. Vissa patienter behöver bara 1 till 2 embryoöverföringar för att uppnå en frisk levandefödsel, medan andra behöver mer än så på grund av implantationssvårigheter eller graviditetsförluster.

Vi har räknat ut att 88% av våra patienter kommer att uppnå en frisk levandefödsel inom en färsk och två frysta embryoöverföringar, vilket är möjligt om ett stort antal blastocyster skapas vid en enkel IVF- eller ICSI-cykel med äggdonation. Men vad händer om du råkar vara i patientgruppen som utgör de återstående 12 procenten, och ytterligare ett IVF/ICSI-försök behövs med en ny givare?
 

Programmet för äggdonation med baby-garanti är utformat för att minska den ekonomiska stressen och oron som många fertilitetspatienter upplever då de redan har lagt mycket pengar på sina tidigare fertilitetsbehandlingar. Målet med vårt program för äggdonation med baby-garanti är att ge patienterna trygghet och se till att de fortfarande har ekonomiska resurser kvar till andra typer av familjebildande, såsom adoption, om behandlingen på vår klinik trots alla våra förhoppningar misslyckas.

I vårt program för äggdonation med baby-garanti återbetalas 80 % av programkostnaden om inget barn föds inom 3 x IVF/ICSI med donerade ägg.

Vi delar både din risk och din framgång vid skapandet av ett friskt barn i dina armar!

Beskrivning av äggdonationsprogrammet med baby-garanti
 

3-paketprogram för äggdonation med baby-garanti

80% av avgiften tillbaka om ingen bebis föds inom 3 x IVF/ICSI med donerade ägg

€24900

Förutsättningar

 • 80% av avgiften för programmet kommer att återbetalas om inte något barn fötts efter 3 IVF/ICSI-försök med färska donerade ägg, inklusive färska och frysta embryoöverföringar
 • Fast rabatterat pris jämfört med att utföra 3 IVF/ICSI-cykler med äggdonator med utökad Premium-profil (€12900 per cykel) samt alla frysta embryoöverföringar av resterande embryon som följer (€1850 per överföring)
 • Välj era äggdonatorer med utökad Premium-profil från vår äggdonatordatabas. Utökad profil inkluderar: äggdonatorns foton, personliga brev, beskrivning av fysik, familje- och medicinsk historik, utbildning, sysselsättning, yrke, intressen. Vi erbjuder personlig hjälp i ditt val av äggdonator, om du behöver det
 • Patienter behöver inte fullfölja alla cykler och kan dra sig ur programmet mellan cyklerna och få 80 % återbetalning

Bebis eller pengarna tillbaka!
Intresserad? Ta reda på mer!

Få gratis råd

Vad blir priset för varje IVF-försök med donerade ägg i de 4 olika betalningsalternativen?

Detta exkluderar eventuella frysta embryoöverföringar till en kostnad av 1 850 euro vardera, som inte ingår i vårt program för äggdonation med enkel IVF/ICSI, men som ingår i vårt 3-paketprogram för äggdonation med baby-garanti

Program för äggdonation

Utökat program för äggdonation med 8 färska ägg

Utökat en-till-en-program för äggdonation

Utökat Premium-program för äggdonation en-till-en

3-paketprogram för äggdonation med baby-garanti

Pris för programmet

€6990 €9900 €12900 €24900

Pris för enkel IVF/ICSI-cykel med donatorägg

€6990

€9900

€12900

€8300

Pris för varje potentiell FET (fryst embryoöverföring)

€1850

€1850

€1850

0

Fortfarande osäker på vilket program som är bäst för dig?

Få gratis råd

Pay one — get two embryo transfers!

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten family counsellor

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes
  We guarantee you a baby this spring!