September 2016 AVA-Peter turned 20 years old! Happy Birthday, Dear Clinic!

Tio donerade ägg garanteras

Balans mellan donerade äggens antal och kvalitet

Hos AVA-Peter tycker vi att det är väldigt viktigt att erbjuda en god embryologisk grund för varje patient vad gäller kvalitet och antal donerade ägg. För att försäkra oss om både god kvalitet och tillräckligt antal donerade ägg gör vi en mycket noggrann undersökning av potentiella äggdonatorer. Äggdonatorerna som vi väljer är alltid kvinnor under 30 år som har egna, friska barn, en idealisk medicinsk bakgrund, perfekta äggreserver och labb-resultat. Tack vare vår grundliga undersökning av äggdonatorerna kan vi alltid garantera att minst 10 donerade ägg produceras av varje äggdonator och blir tillgängliga för befruktning för varje mottagare i de individuella äggdonations programmen (Personligt eller Enkelt).

Vi garanterar att minst 10 donerade ägg blir tillgängliga för befruktning för varje mottagare i det individuella äggdonations programmet. Ju fler donerade ägg som blir tillgängliga för befruktning, desto större blir underlaget för att välja det bästa embryot att överföra. Vi övervakar alltid våra embryon fram till dag 5, för att välja ut de bästa!

Det är också viktigt att ha en bra balans mellan antalet och kvaliteten på de donerade äggen. Till exempel kan en hög stimuleringsdos vid behandlingen av äggdonatorn äventyra kvaliteten på de donerade äggen. Därför använder vi bara mild stimulering av våra donatorer, för att kunna plocka ut ett tillräckligt antal donerade ägg av hög kvalitet. Vanligtvis plockar vi ut 12 till 17 donerade ägg från en äggdonator.

Eftersom vi bara bjuder in äggdonatorerunder 30 år med goda äggreserver och som har egna barn till vårt äggdonations program, är det möjligt att plocka ut många donerade ägg även efter en väldigt mild stimulering. Låga stimuleringsdoser gör att de donerade äggens naturliga kvalitet kan behållas.

Alla donerade ägg som plockats från en äggdonator används till bara en mottagare i våra individuella äggdonations program (Personligt eller Enkelt). Det blir vanligtvis mer än 10 donerade ägg tillgängliga för varje mottagare.

Men vad händer om det trots alla kravkriterier inte blir tillräckligt många donerade ägg från en äggdonator? Detta händer i mindre än fem procent av fallen, och vi har då minst två lösningar på den situationen:

  • Vi kan erbjuda en individuell backup-äggdonator med liknande utseendekvaliteter, utan att behöva skjuta upp din/er behandling.
  • Om ni inte gillar backup-alternativet har vi en stor bank med frysta donerade ägg som våra patienter kan välja från.

Om ingen av ovanstående lösningar är bra för er så matchar vi er mot (eller ni väljer) en ny äggdonator och ny tidpunkt för behandling, utan extra kostnad.

Inget av de föreslagna alternativen innebär någon extra kostnad för er!

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

A blog by Tone Bråten family counsellor

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes