Donatorns medicinska undersökning

Hur vi utreder våra kandidater

Hos AVA-Peter gör vi en väldigt noggrann och kritisk undersökning av potentiella äggdonatorer. Donatorerna som vi väljer är friska, unga, vackra och välutbildade kvinnor under 30 år som har egna friska barn, en idealisk medicinsk bakgrund och perfekta äggreserver och labbresultat. De testas också psykologiskt och intervjuas, för att vi ska vara säkra på att de är bekväma med åtagandet som det innebär att donera ägg.

Eftersom vi bara engagerar potentiella donatorer under 30 år, som har goda äggreserver och egna barn, i äggdonationsprogrammet är det alltid möjligt att samla in ett stort antal ägg även efter stimulering med låga hormondoser. Denna milda simulering gör det möjligt för oss att behålla den naturliga äggkvaliteten och skapa högeffektiva embryon.

Vår noggranna medicinska undersökning av donatorerna gör det möjligt för oss att erbjuda dig donatorägg av högsta kvalitet som ger dig största möjliga chans att lyckas.


 

Hur vi utreder våra kandidater

Alla äggdonatorer hos AVA-Peter genomgår noggranna tester av medicinsk och psykisk hälsa, för att vi ska vara säkra på att de är lämpliga för att donera ägg. Undersökningen inleds med en intervju för att utvärdera allmänna förmågor och intellektuell kapacitet hos en potentiell donator.

Enligt rysk lag och i överensstämmelse med rekommendationer från ESHRE och ASRM (the American Society for Reproductive Medicine), utreds äggdonatorer hos vår klinik på följande vis:

 • Inledande möte med vår läkare
 • Bedömning av allmänna förmågor och intellektuell kapacitet hos kandidaten
 • Allmän hälsohistoria
 • Reproduktiv historia/gynekologi
 • Genetisk historia
 • Ultraljudsundersökning av äggstockar och livmoder
 • Test av HIV, Hepatit B och C (var tredje månad)
 • Kromosomundersökning
 • Kliniska blodprov: Hemoglobin, RBC (röda blodkroppar) och WBC (vita blodkroppar inklusive räkning av deras fraktioner, t ex lymfocyter, neutrofiler, basofiler, eosynofiler) (varje månad)
 • Kliniskt urinprov
 • Biokemiskt blodprov (lever- och njurvärden, socker, protein) (varje månad)
 • Blodkoagulation (varje månad)
 • Elektrokardiografi (varje år)
 • Lungröntgen (varje år)
 • Cytologisk smeta (”smear test”) (varje år)
 • Bakteriologisk smeta (varje månad)
 • Tester av infektioner i genitalierna (klamydia och andra) (var sjätte månad)
 • Årligt möte med allmänläkare
 • Årligt möte med psykiater

Intresserad?

Kontakta oss

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes