We guarantee you a baby this spring!

 

A blog by Tone Bråten family counsellor

A blog — to help you on your journey to become parents!


AVA-Peterkliniken: Experter på äggdonation, embryoadoption och PGS

AVA-Peterkliniken öppnade i Sankt Petersburg 1996. Den tillhör det internationella nätverket av AVA-kliniker som alla erbjuder IVF-behandlingar i Europa och Ryssland med samma höga medicinska standard.

I Ryssland är AVA-Peter känd för sitt högteknologiska laboratorium, sina skickliga embryologer och duktiga läkare, så par från hela Ryssland söker ofta hjälp hos AVA-Peter efter att ha misslyckats med flera IVF vid sina lokala kliniker.

Det finns många olika orsaker varför patienter ifrån Sverige reser utomlands för äggdonation och embryodonation; brist på äggdonatorer och långa väntetider för ägg donation i Sverige, ingen möjlighet att se foton på äggdonatorn eller inget inflytande över val av äggdonator.

Många patienter ifrån Sverige, som bestämmer sig för att resa utomlands för ägg donation eller embryo donation, väljer AVA-Peter då det inte är någon väntetid för ägg donation, möjligheten att välja äggdonator från en utökad profilbeskrivningsdatabas inkluderat foton och vårt ”pengarna-tillbaka” system baserat på levande födsel (om ingen baby föds efter 3 äggdonation försök återbetalar vi 70% av pengarna).

Utomlands är AVA-Peter berömt för sin utveckling av pre-implantatoriska test av embryon, sitt mycket kostnadseffektiva och överkomliga embryoadoption(= embryodonation) program och väldigt selektiva ägg donations program. AVA-Peters detaljerade äggdonator databas med fotografier på donatorerna är den enda i sitt slag i Europa.

AVA-Peter är den största privata IVF-kliniken i Ryssland och genomför över 6 000 ägguttagningar per år i fem laboratorier i Ryssland. Vår graviditetsgrad är den högsta i Ryssland och andelen flerbördsgraviditeter är den lägsta. Vi föredrar att öka graviditetsgraden och andelen levandefödslar genom kvalitet och omvårdnad snarare än genom antalet embryon som överförs till livmodern.

Vi ser till att våra procedurer är både effektiva och säkra. Vår framgång grundas på en individuellt inriktad medicinsk behandling, försiktig tillväxt för embryon upp till dag 5.

Vi är den första ryska IVF-klinik som utvecklat och introducerat kvalitetsledningssystem (QMS) för IVF enligt DIN EN ISO 9001:2008. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 av LGA InterCert GmbH sedan 2008.

Vår klinik har ett sammansvetsat och inspirerat lag av läkare, embryologer, genetiker, biologer och sköterskor vars gemensamma ansträngningar och professionalism är nyckeln till bekvämligheten och framgången i din behandling.

Många patienter kommer till oss för embryodonation och äggdonation från utlandet.

Intresserad? Har frågor?

Begär ett telefonsamtal eller Skicka oss med dina frågor

Både telefon och e-post samråd är gratis

Äggdonation vid AVA-Peterkliniken, Sankt Petersburg

Många svenska kvinnor som genomför äggdonation i utlandet gör detta på grund av olika anledningar: brist på äggdonatorer, långa väntetider, låg åldersgräns, ingen möjlighet att välja äggdonator utifrån sina egna önskemål. Många patienter från andra länder kommer till oss för ägg donation eftersom vi inte har någon väntetid för att få en donator, eftersom vi har en egen databas för äggdonatorer och ett "pengar-tillbaka-system".

Äggdonation är en behandling som ger dig chansen att bli mamma när andra behandlingar, som IVF, har prövats men misslyckats. Det kan hända vid vilken ålder som helst, men upprepade misslyckanden är vanligare för kvinnor i övre 30-årsåldern och 40-årsåldern. Samtidigt har kvinnor i de här åldrarna ofta en livmoder som fungerar väl för en graviditet. Därför är det fortfarande möjligt att bli mamma genom äggdonation, även om dina egna ägg inte går att använda. AVA-Peter accepterar kvinnor upp till 51 år som vill ta emot donerade ägg. Du kan vara gift, i en relation eller ensamstående.

Om du behöver äggdonation är AVA-Peter en sympatisk, erfaren och mycket professionell klinik med hög framgångsgrad och rimliga priser.

Våra äggdonatorer är under 30 år, med en medelålder på bara 26. De är fertila och har minst ett eget barn. De genomgår en komplett medicinsk utredning av läkare, gynekolog och psykiater och testas för HIV, hepatit-B och -C var tredje månad.

Tillsammans med IDEAS erbjuder vi dig den enda äggdonatordatabasen i Europa med:

 • Mer än 600 lojala, friska, vackra och välutbildade unga äggdonatorer.
 • 200 äggdonatorer som är tillgängliga för dig att välja bland när som helst, och som är redo att påbörja en behandling så snart du är det.
 • Vi förser dig med över 150 personliga detaljer om varje äggdonator, inklusive fotografier på dem i åldrarna upp till 10 år och kopior av deras personliga motivationsbrev.

Om du behöver hjälp med att välja en äggdonator guidar vi dig gärna genom databasen och hjälper dig att göra det bästa valet. 

 

Intresserad? Har frågor?

Begär ett telefonsamtal eller Skicka oss med dina frågor

Vår utmärka framgångsgrad, expertis och erfarenhet av äggdonation har gjort det möjligt för oss att införa ett system med pengarna tillbaka som vår dagliga praxis.

Många patienter som väljer att genomföra äggdonation utomlands kommer till AVA-Peter för att de själva vill välja en äggdonator från vår egna databas och de vill använda sig av vår "pengarna-tillbaka-garanti".

Embryoadoption vid AVA-Peterkliniken, Sankt Petersburg

Vårt embryoadoptionsprogram välkomnar kvinnor upp till 51 år, oavsett om de är singlar, i en relation eller gifta.

Svenska kvinnor måste åka utomlands för embryo donation (=embryo adoption).

Många kvinnor från utlandet kommer till oss för embryodonation eftersom vi framgångsrikt kan behandla kvinnor till och med deras 51-årsdag."

Varför är AVA-Peters embryoadoptionsprogram så framgångsrikt, säkert och överkomligt?

 • Vi använder aldrig embryon från fertilitetspatienter, så framgångsgraden är hög och inga fertilitetsproblem förs vidare till barnet.
 • Vi använder endast excellenta, färska donatorägg från unga, friska, professionella äggdonatorer som har egna barn (ej IVF-patienter!) och som har donerat tidigare med positiva resultat.
 • Vi använder endast excellent donatorsperma från unga, friska, professionella spermadonatorer som har egna barn och som har donerat tidigare med positiva resultat.
 • Befruktning genom IVF, inte ICSI!
 • Urval av embryon för överföring görs på dag 5.
 • Graviditetsgraden är 60% med ett embryo.
 • Programmet har ett väldigt överkomligt pris på grund av att patienten, i stället för att täcka alla kostnader för en individuell äggdonator, kan få ett eller två blastocystembryon med utmärkt morfologi från vår stora bank med donerade embryon.
 • Embryoadoptionsbehandlingen vid vår klinik är tillgänglig som ett försök, 3-paket och pengarna-tillbaka-garantiprogram.

I vår kliniska praxis ökar vi inte framgångsgraden genom antalet embryon som överförs, utan genom noggrant urval av potentiella ägg- och spermiedonatorer och hög standard i laboratoriet, för att garantera att endast blastocystembryon av utmärkt kvalitet väljs ut och används.

Intresserad? Har frågor?

Begär ett telefonsamtal eller Skicka oss med dina frågor

Pre-implantatorisk genetisk test av embryon (PGS) hos AVA-Peterkliniken, Sankt Petersburg

Den första friska bebisen som blev till efter pre-implantatorisk genetisk diagnos hos AVA-Peter föddes år 2000.

Sedan 1999 var AVA-Peter den enda kliniken i Ryssland som kunde hjälpa män och kvinnor som bar på kromosomavvikelser (translokationer, inversioner och deletioner) att använda egen sperma och egna ägg för att bli pappor och mammor till friska barn utan kromosomavvikelser. Par från hela Ryssland kom till AVA-Peter för att utesluta genetiska sjukdomar hos sina blivande barn.

Sedan 2013 har AVA-Peter implementerat PGS för 23 kromosompar

vilket avsevärt ökar framgångsgraden hos vissa patientgrupper.

Varför komma till Sankt Petersburg?

Staden Sankt Petersburg ligger på den ryska västkusten och nås enkelt via en kort flygning från många europeiska städer. Staden är känd som ”Nordens Venedig” på grund av sin vackra, invecklade arkitektur och sina pittoreska kanaler. Här finns många betydande historiska och kulturella sevärdheter, tillsammans med ett brett utbud av affärer, restauranger och hotell i och runt centrum där AVA-Peter ligger. Allt detta gör Sankt Petersburg till en trevlig plats att tillbringa tiden mellan besöken på vår klinik. 

Intresserad? Har frågor?

 

Our patients tell their stories


Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment…
Enjoy  this touching and sincere documentary by Jorien van Nes

Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment…<br/>Enjoy  this touching and sincere documentary by Jorien van Nes

To watch the full version of the documentary free of charge, please send us an e-mail and we will be happy to provide you with a link and a password