Here they make Norwegian children that are illegal to make in Norway

Minst 10 egg ved hver eggdonasjon

Ved AVA-Peter jobber vi iherdig for å sikre mange egg og derved god embryokvalitet. For å sikre dette utfører vi en nøye medisinsk utredning av våre potensielle eggdonorer. Viktige forutsetninger for å bli eggdonor er at kvinnen er frisk, at hun er under 30 år, at hun selv har friske barn, samt at hun har god ovarial reserve. Vi gjør alltid en grundig utredning for å fastslå at eggstokkene kan produsere minst 10 egg ved stimulering og derved optimalisere sjansen for at det vil bli embryo av høyeste kvalitet.

Vårt mål er alltid å sikre at det finnes minst 10 egg som kan bli befruktede etter egguthentingen. Jo flere egg som kan bli befruktet, desto større er sjansen for at det finnes gode embryo til transfer. Vi dyrker dessuten alltid embryoene i fem dager – det vil si til de er blastocyster – før vi velger den beste blastocysten til embryo transfer.

Men det er viktig å ha en god balanse mellom antallet egg og eggkvalitet. For eksempel, dersom man stimulerer for intensivt, kan det redusere eggkvaliteten. Derfor utfører vi en ganske mild stimulering på våre eggdonorer, noe som vanligvis resulterer i at vi høster 15-17 egg ved hver uthenting.

Ettersom alle våre eggdonorer er under 30 år og selv har barn vil det innebære at vi vil få relativt mange egg selv om vi stimulerer ganske mildt. Den milde stimuleringen av våre utvalgte eggdonorer medfører at vi nesten alltid høster egg av god kvalitet.

Alle eggene som vi høster fra en eggdonor blir benyttet av bare én eggmottager. Det at eggene ikke deles på flere mottagere medfører at man vanligvis har mer enn 10 egg til hver mottager.

Men hva skjer om stimuleringen mislykkes og det blir færre enn 10 egg?

Dette skjer i mindre enn 5 % av våre stimuleringer for eggdonasjon. Skulle man ha færre enn 10 egg har vi minst to strategier:

  • Vi kan sørge for at det finnes en annen eggdonor som back-up. Denne donoren vil ha gjennomgått den samme strenge utredningen og matchingen som den først donoren.
  • Vi har en stor eggbank med ubefruktede nedfryste egg som umiddelbart kan benyttes til eggdonasjon. Disse eggene kommer også fra eggdonorer som har gjennomgått den samme strenge utredningen som alle våre eggdonorer. 

Skulle du kjenne at ingen av disse alternativene er gode nok for deg, kan du velge en ny donor og et nytt tidspunkt for behandling, uten at det koster deg ekstra fra vår side.

Ingen av de foreslåtte tiltakene medfører ytterligere betaling til oss!

 

Er du interessert i eggdonasjon ved AVA-Peter?

We are happy to call you at your convenience
Request a call Phone consultation is free of charge and non-obliging
E-mail us your questions! We are happy to answer them within 24 hours! Ask us a question

A blog by Tone Bråten family counsellor

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes