Here they make Norwegian children that are illegal to make in Norway

Å fortelle barnet om eggdonasjon: ja eller nei?

Hvordan du bør fortelle et barn at det ble skapt ved hjelp av eggdonasjon Er du usikker på om du bør fortelle familie, venner og ditt framtidige barn om eggdonasjonen? Da bør du lese denne artikkelen!

Noen pasienter finner det lett, mens andre synes det er vanskelig å fortelle at deres barn er født som et resultat av eggdonasjon.

Å benytte seg av eggdonasjon er en svært personlig sak, og det varierer hvem pasientene velger å fortelle dette til. Synspunktene er mange, og kun du/dere kan avgjøre om, hvem, hvor og når dere skal fortelle om dette. 

Hvorfor i det hele tatt nevne  eggdonasjonen?

Personer som kan unnfange sine barn uten medisinsk assistanse, vil aldri oppleve problemstillingen om hva en skal fortelle barnet om hvordan det kom til verden. Alle går ut ifra, både foreldrene og de nærmeste, at moren er genetisk bundet til barnet hun bærer fram. Dersom moren er gift eller har en partner, vil alle anta at han er barnets genetiske far.

Personer som unnfanger sine barn ved hjelp av eggdonasjon, vil ofte lure på hva og til hvem de skal fortelle om eggdonasjonen.

Ønsker du å snakke med par og enslige kvinner som ble foreldre ved hjelp av eggdonasjon? Da kan du ta opp om, hvordan og hvem de har fortalt det.

Vennligst sett av to minutter til å fylle ut skjemaet, så gir vi deg kontaktinfo til pasienter som er villige til å snakke med deg

Få kontakt med andre som har blitt foreldre ved eggdonasjon

Det er mange kategorier av mennesker som du kanskje ønsker å informere om eggdonasjonen:

 • barnet selv
 • nær familie
 • fjern familie
 • nære venner
 • omgangskrets og naboer
 • kolleger og forretningsforbindelser
 • medisinsk personell
 • myndighetene

Ved AVA-Peter anser vi det som vår oppgave å skaffe til veie den informasjon du skulle behøve for å avgjøre dette spørsmålet.

Om du ønsker å bruke donoregg for å skape barnet ditt, lurer du kanskje på om du bør fortelle barnet, familien og andre om eggdonasjonen, og eventuelt hvordan du bør gjøre det?

Vi vil gjerne hjelpe deg!

Ønsker du at andre pasienter skal dele sine erfaringer med å fortelle om eggdonasjonen?

Ønsker du å snakke med en fagperson om hvordan og når du bør fortelle det til barnet og andre?

Ønsker du å lese en barnebok med eventyret om hvordan vesle Lilly ble skapt med et magisk egg?

Denne kommunikasjonen er gratis og forplikter deg ikke til å gå videre med noe. Vi gir deg informasjon, som er et viktig grunnlag for å ta riktig avgjørelse.

Vennligst sett av to minutter til å fylle ut skjemaet. Vi svarer deg innen 24 timer og organiserer kommunikasjonsformen du har behov for

Få råd av andre pasienter og fagpersoner

Du kan velge å fortelle noen, mens du ikke forteller andre. Vi mener du/dere skal ha muligheten til selv å bestemme hvilken modell som passer dere personlig

Bør du fortelle barnet at det ble unnfanget ved hjelp av eggdonasjon?

Det viktigste spørsmålet er om du skal fortelle barnet at det ble til med et donoregg. Eggdonasjon er nesten aldri førstevalget som framgangsmåte for å få barn. Men man kan absolutt finne positive argumenter for eggdonasjon. En ting er sikkert, donorbarn, i motsetning til mange barn som er født på naturmåten, er sterkt ønsket. Donorforeldre er som oftest veldig motivert til å bli foreldre, og de har ofte gått en lang vei og overvunnet mange hinder for å bli foreldre. Barn som er født ved eggdonasjon, er vanligvis høyt verdsatt og omgitt av omsorg og kjærlighet. Erfaringen viser derfor at donorbarn sannsynligvis vokser opp med god fysisk og psykisk helse, godt støttet av dyktige foreldre.

De fleste profesjonelle og organisasjoner råder foreldre til å være åpne og ærlige ovenfor barnet mht. barnets opprinnelse. Dette bør skje helt ifra barnet er født. Ved å overbringe informasjonen på en positiv og dagligdags måte kan du hjelpe barnet med å forstå hvor elsket det er, nettopp på grunn av alt mamma og pappa gjorde for å få et barn. Ettersom barnet blir eldre, kan du legge til ytterligere informasjon, som passer til barnets alder og utvikling. Det finnes gode bøker som du kan benytte til å forklare barnet om den spesielle måten det ble unnfanget på.

Ønsker du at andre pasienter skal dele sine erfaringer med å fortelle om eggdonasjonen?

Ønsker du å lese en barnebok med eventyret om hvordan vesle Lilly ble skapt med et magisk egg?

Denne kommunikasjonen er gratis og forplikter deg ikke til å gå videre med noe. Vi gir deg informasjon, som er et viktig grunnlag for å ta riktig avgjørelse.

Vennligst sett av to minutter til å fylle ut skjemaet. Vi svarer deg innen 24 timer og organiserer kommunikasjonsformen du har behov for

Få råd av andre pasienter og fagpersoner

Skulle du foretrekke å ikke fortelle barnet at det ble unnfanget ved eggdonasjon, så er det mange gode argumenter for dette også. Kanskje føler du at barnet vil bli mer forvirret og usikker på det hele, dersom det får vite at mamma ikke er barnets genetiske mor. Kanskje er du redd for at barnet på et tidspunkt vil ønske å finne eggdonoren. En annen grunn kan være at du ikke har fortalt noen av din familie eller nære venner at dere behøvde eggdonasjon for å bli gravid, og du ønsker ikke å fortelle dem dette nå. En annen grunn til ikke å fortelle noe er at du vil unngå framtidige uønskede kommentarer og spørsmål til deg eller barnet om hvem som er barnets ”virkelige mamma”.

Bør du fortelle venner og bekjente om eggdonasjonen?

Bør du fortelle venner og bekjente om eggdonasjonen? Noen pasienter velger å ikke snakke om eggdonasjonen med andre enn partneren sin. Andre forteller det til enkelte utvalgte personer, mens noen føler at det mest naturlige er å fortelle alle og enhver om emnet. Tendensen i dag er at mange par er mer åpne om sin infertilitet, da det er større forståelse og bevissthet om emnet i dagens medier og samfunn. Mange magasiner og aviser har publisert artikler om infertilitet og eggdonasjon. Dette skaper mer forståelse og sympati for personer som må gjennom dette for å få barn. Dog er vi alle forskjellige individer, og samme løsning passer ikke for alle.

Ønsker du å snakke med en fagperson om hvordan og når du bør fortelle det til barnet og andre?

Kommunikasjonen er gratis og forplikter deg ikke til å gå videre på noe vis. 

Vennligst sett av to minutter til å fylle ut skjemaet. Vi svarer deg innen 24 timer og organiserer kommunikasjonsformen du har behov for

Få profesjonelle råd

For å hjelpe deg i ditt valg har vi satt opp en liste med fordeler og ulemper ved å fortelle om eggdonasjonen, eller ved ikke å fortelle. Bakgrunnen for listen er 20 års erfaring og forskning på emnet.

Fordeler ved åpenhet om eggdonasjonen

 • mottaker av det donerte egget føler ikke at eggdonasjon er noe å skamme seg over.
 • mottaker ønsker støtte fra familie og venner under prosessen.
 • familie og venner kjenner allerede til fertilitetsproblemene.
 • ønske om å ikke ha hemmeligheter innen familien.
 • mottaker ønsker ikke at barnet ved uhell skal finne ut at det ble unnfanget ved eggdonasjon.
 • mottaker ønsker å forsikre barnet om at han eller hun var virkelig ønsket.
 • foreldrene tror at barnet har en grunnleggende rett til å vite om sin opprinnelse.
 • mottaker ønsker å forklare at det derfor ikke har noen risiko for å arve en genetisk sykdom.
 • barnets medisinske historie og/eller behandling kan bli kompromittert dersom barnets lege ikke kjenner til barnets opprinnelse.

Ulemper ved åpenhet om eggdonasjonen

 • frykt for å bli misforstått av venner, familie og bekjente
 • en tro på at barnet vil leve lykkeligere uten å vite om mor er hans/hennes genetiske mor
 • overbevisning om at infertilitet er et personlig problem
 • sorg og skam over behovet for behandling med eggdonasjon
 • ønske om å unngå spørsmål og kommentarer om hvem som er barnets “virkelige” mamma
 • barnets trivsel (for å unngå at barnet blir behandlet som annerledes)
 • religiøse og/eller kulturelle motiver (manglende forståelse innen ens sosiale nettverk)
 • et ønske om å glemme behandlingen med eggdonasjon og alle vanskelighetene en gjennomgikk i forkant av den
 • overbevisning om at dette er noe som ikke angår noen andre

Hva mener de profesjonelle?

The Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine (ASRM) anbefaler på det sterkeste at foreldre forteller barnet at det ble født etter behandling med donoregg. Komiteen mener også at det er i barnets interesse å få opplysninger om eggdonors ikke-identifiserbare karaktertrekk. Dersom det er en mulighet, foreslår de også at barnet får personlig informasjon om eggdonoren. Komiteen innrømmer samtidig at dette er en svært personlig avgjørelse, og at denne avgjørelsen ikke kan tas av andre enn foreldrene selv. (ASRM Ethics Committee, 2004).

The Task Force on Ethics and Law of the European Society for Human Reproduction (ESHRE) foreslår en prosedyre med to forskjellige alternativer. Alle eggdonorer får velge om de vil bidra til tilbudet som åpen eggdonor som kan kontaktes, eller som anonym eggdonor som ikke kan kontaktes. Eggmottakerne får velge mellom disse to gruppene av eggdonorer. På denne måten blir både eggdonors og eggmottakers ønsker tatt med i betraktning. (ESHRE Task Force on Ethics and Law, 2002). Hvorvidt denne framgangsmåten kan følges, vil imidlertid avhenge av lovgivningen i hvert enkelt land.

I enkelte land er anonym donasjon ikke lenger tillatt. Dette betyr at barn som er født ved eggdonasjon eller sæddonasjon, har en juridisk rett til å innhente personlig informasjon om eggdonor eller sæddonor, når de når en viss alder. Dette forutsetter selvsagt at barnet er informert om at det er unnfanget som et resultat av eggdonasjon eller sæddonasjon. Selv om anonym donasjon er ulovlig i enkelte land, er det fremdeles helt opp til foreldrene å velge om de vil fortelle barnet om dets opprinnelse.

En undersøkelse som ble foretatt i Storbritannia, viser at barn som søker informasjon om sin donor, først og fremst gjør dette for å tilfredsstille sin nysgjerrighet angående fysiske og psykiske særtrekk, ikke for å opprette langvarige forhold med sin donor. (Howe et al., 2000).

Vi er den eneste eggdonasjonsklinikken i Europa som gir mottakerne av donoregg mulighet til å fortelle barnet sitt så mye som mulig om eggdonoren. Selvsagt bare dersom de ønsker å fortelle noe, og på tidspunktet de mener er passende. Hver enkelt eggdonor har skrevet et brev til deg og ditt fremtidige barn. Der forklares det hvilke personlige motiver som lå bak valget om å bli eggdonor. Alle eggdonorer ved klinikken vår har egne barn, og det viktigste for dem er den største gaven man kan få her i livet — et barn, en mulighet til å bli mor. Ta gjerne kontakt med oss, så får du innloggingsinfo og kan lese livshistorien til hver enkelt eggdonor. Der er det informasjon om utdannelse, familie, hobbyer og interesser, og du får se bilder. Om du blir mor ved hjelp av et donoregg, vil du få muligheten til å lagre og ta vare på all denne informasjonen, slik at du kan dele den med barnet ditt, om og når du synes at tiden er inne.

Ønsker du å få tilgang til Eggdonor-databasen vår og hjelp til å se på informasjon om eggdonorer?

Vennligst sett av to minutter til å fylle ut skjemaet, så hjelper vi deg per e-post eller telefon

 

De som taler for åpenhet, hevder at alle mennesker har en grunnleggende interesse for, og rett til å kjenne til, sitt genetiske opphav. Det er sentralt for personlig utvikling. De mener også at å fortelle om eggdonasjonen er viktig for åpen og rettferdig samhandling med barnet. Åpenhet om eggdonasjonen bidrar til å unngå hemmelighold i familielivet. Det kan lett oppstå spenninger i forholdet mellom familiemedlemmer med og uten kjennskap til at barnet ble unnfanget ved eggdonasjon. I tillegg er det mindre fare for at barnet får vite om eggdonasjonen ved uhell, dersom det blir fortalt om den i ung alder. Kanskje barnet overhører en samtale eller familiekrangel? I slike tilfeller har mange adopterte barn blitt veldig opprørt og forvirret dersom de ikke har kjent til sannheten fra før. De har reagert sterkt på hemmeligholdet og følt det som et tillitsbrudd at de ikke har blitt fortalt noe. Det kan være en langt større følelsesmessig påkjenning enn å bli fortalt sannheten i utgangspunktet.

Dersom foreldrene ikke er åpne om eggdonasjonen, kan de holde fertilitetsproblemene sine hemmelig. Det kan være viktig for dem av flere grunner. De kan være engstelige for at barnet vil avvise en ikke-genetisk-forelder, eller at andre familiemedlemmer vil reagere negativt. Dette gjelder særlig dersom sæd- og eggdonasjon ikke er kulturelt akseptert. Også i miljøer hvor det er forståelse for eggdonasjon, kan du føle at du og/eller barnet ditt vil bli sett på med andre øyne, eller til og med bli sett ned på. Straks saken blir kjent, vet du ikke hvem som kjenner til den, og hvem som ikke gjør det.

Ønsker du å snakke med andre pasienter om deres tanker om å fortelle barnet om eggdonasjonen?

Kommunikasjonen er gratis og forplikter deg ikke til å gå videre på noe vis. Vi gir deg informasjon, som er et viktig grunnlag for å ta riktig avgjørelse.

Vennligst sett av to minutter til å fylle ut skjemaet. Vi svarer deg innen 24 timer og organiserer kommunikasjonen du har behov for

Få råd av andre pasienter

Russland er et konservativt land, særlig når det gjelder familieforhold. Mange av pasientene våre foretrekker å ikke avsløre eggdonasjonen. Ved klinikken vår er det et absolutt krav at pasientenes privatliv blir respektert, og all informasjon om dem er konfidensiell.

Likheter og forskjeller mellom eggdonasjon og adopsjon

Ved eggdonasjon er faren genetisk forelder. Moren er ikke genetisk forelder, men helt klart biologisk forelder. Ved adopsjon har barnet to sosiale foreldre. De er hverken genetiske eller biologiske foreldre til et adoptert barn! Et adoptivbarn er allerede et eksisterende individ når det blir en del av en (ny) familie. Da det ikke har mulighet til å leve hos sin biologiske familie, samtidig som det blir en del av en ny familie, trenger mange adoptivbarn detaljert informasjon om sin bakgrunn. Avhengig av barnets opphav og tidligere opplevelser kan terapi bli nødvendig for å sikre barnets psykiske helse.

Barn som er født ved eggdonasjon, er båret fram i sin mors kropp og blir født inn i en familie. Elsket og ønsket fra første sekund.

Ønsker du å ta opp situasjonen din og finne ut hvordan vi kan hjelpe deg?

Vi vil gjerne snakke med deg eller kommunisere per e-post. Dette er gratis og forplikter deg ikke til å gå videre på noe vis.

Vennligst bruk to minutter på å fylle ut skjemaet. Denne tjenesten er grati

Få profesjonelle råd om situasjonen din


A blog by Tone Bråten family counsellor

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes