Here they make Norwegian children that are illegal to make in Norway

Avgjørelsen om eggdonasjon IVF

IVF med eggdonasjon er en effektiv metode mot barnløshet, men det er ikke en lett avgjørelse å ta. Dette er tidspunktet hvor du innser at det er for vanskelig eller umulig å bli gravid med et barn som er genetisk i slekt med deg. Dersom en har vært igjennom mange år med forsøk på å bli gravid, med ditt eget genetiske barn, så forsterker dette vanskeligheten av valget.

Forskjellige syn på eggdonasjon

egg donation success baby legs

Eggdonasjon IVF fører med seg mange etiske, sosiale, juridiske og medisinske problemstillinger. Du vil sannsynligvis finne et utall av synspunkter angående emnet. Mange har en mening om emnet, og veldig mange er mer enn villig til å dele sine meninger med deg, selv om det er kontroversiell eller ufølsomt. Noen personers meninger er skapt på bakgrunn av personlige erfaringer, mens andre bygger sine meninger på artikler i media, fagartikler og religiøse standpunkter. Og det vil være store forskjeller mht. hva partner, familie og venner mener om å bruke eggdonasjon IVF som behandling for barnløshet. Mye er skrevet om emnet av så vel psykologer, jurister, religiøse ledere og leger. Det som er viktig i denne prosessen, er at kun du og din partner kan avgjøre om denne form for IVF behandling er den rette for dere som par. Dette er et vanskelig, men personlig valg å ta. Dersom dere kommer fram til en avgjørelse om at dette er en metode dere vil forsøke, vil vårt profesjonelle team her ved Ava-Peter være klare til å hjelpe dere videre.

Genetiske forhold

Det vanskeligste aspektet ved eggdonasjon, er selvsagt den genetiske vinkingen. Personen som blir behandlet ved IVF er eggdonoren, istedenfor den vordende-mor, dvs. mottaker. Dette betyr at en må akseptere det faktum at ens genetiske arvemateriale ikke vil bli overført til ditt barn. Det er en viktig problemstilling, som alle må ta stilling til! Derfor er det typisk at eggdonasjon er noe en gir seg i kast med etter at andre muligheter har feilet. Her ved Ava-Peter behandler vi mange par som dessverre, har vært igjennom år med forsøk og utallige IVF behandlinger (hvor kvinnens egne egg er blitt brukt). Det viser seg at eggdonasjon IVF er eneste effektive måte å overkomme barnløshet for kvinner over 40 år. Vi er klar over hvor sensitivt dette emnet er av natur, og våre leger vil mer enn gjerne diskutere problemene med deg/dere.

Motivasjon

egg donation child

Dersom du/dere allerede har brukt år på å bli gravid, uten hell, og fremdeles er utholdende, forstår vi veldig godt og respekterer dine/deres ønsker om å bli foreldre. Ønsket om å få et barn er et grunnleggende behov hos mennesket. Fordelen ved å benytte seg av eggdonasjon IVF, er at din partner sørger for halvparten av det genetiske arvematerialet (i motsetning til f.eks. adopsjon) i ditt barn. I en perfekt verden ville du kunnet sørget for den andre halvdelen, men noen ganger er ikke verden perfekt. Dog vil du med en gang du er gravid føle at barnet vokser inni deg, og du vil bli bevisst at det er din kropp som sørger for barnet under hele graviditeten.

Personlig matching prosess

Dersom du velger å gå videre med eggdonasjon, vil vi kunne tilby en av våre mange donorer (fra vår store donorbank) som passer med de fleste av dine ønsker til en donor. De fleste ønsker at eggdonoren ligner mottaker rent fysisk, så som hårfarge, øyefarge, høyde, vekt, osv. Andre faktorer kan også være viktig for deg som mottaker. Dette kan være blodtype, utdannelse, jobberfaring og personlige interesser. Mange av våre pasienter finner det betryggende å kjenne disse faktorene, mens andre lar våre leger ta avgjørelsen for dem.

Snakk med oss

Selv om du kanskje ønsker å foreta flere IVF forsøk med egne egg, så kan det for mange være betryggende å vite at der finnes andre alternativer dersom tradisjonell IVF behandling ikke resulterer i en graviditet. Du kan sende din personlig informasjon og spørsmål til Ava Peter på linken nedenfor, og vi vil kontakte deg og fortelle hva vi kan hjelpe deg med.

Er du interessert i eggdonasjon ved AVA-Peter?

Vennligst fyll ut vårt spørreskjema Spørreskjemaet vil raskt bli behandlet av en av våre erfarne leger, som vil kontakte deg/dere i henhold til ønsket metode for kontakt.

Dersom du har noen spørsmål, kan du ringe vår engelsktalende sentralborddame på telefonnummer: 007 812 600 7812, mellom kl. 07:00-14:00 Central European time. Vi kan også nås på e-mail adresse: info@clinic.avapeter.com

Vi ser fram til å høre fra deg/dere!!

Med vennlig hilsen,
Ditt personlige AVA-Peter team

Er du interessert i eggdonasjon ved AVA-Peter?

We are happy to call you at your convenience
Request a call Phone consultation is free of charge and non-obliging
E-mail us your questions! We are happy to answer them within 24 hours! Ask us a question

A blog by Tone Bråten family counsellor

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes