September 2016 AVA-Peter turned 20 years old! Happy Birthday, Dear Clinic!

Wat moet je vertellen?

Sommige patienten vinden het gemakkelijk, anderen vinden het erg moeilijk om mensen te vertellen dat hun kind ontstaan is met behulp van eiceldonatie. Onvruchtbaarheid is zowiezo een ontzettend privacy gevoelig onderwerp en met wie patiënten dit willen dit varieerd sterk. Ook kunnen de meningen over eiceldonatie erg varieren, en alleen u beslist wie, waar en wanneer u het verteld.

Waarom zou u het bespreken?

Mensen die in staat zijn kinderen te verwekken zonder medische hulp worden vaak niet geconfronteerd met de vraag wat ze zullen vertellen over hoe hun kinderen zijn ontstaan. Het wordt – zowel door de ouders als door de mensen om hen heen – als vanzelfsprekend aangenomen dat de moeder zowel genetisch als biologisch met het kind verbonden is. Als de moeder een echtgenoot of partner heeft wordt automatisch aangenomen dat hij de biologische vader is.

Daarentegen vragen mensen die hun kinderen krijgen met behulp van eiceldonatie, zich vaak af wat en aan wie ze hierover zullen vertellen. Er zijn verschillende mensen die hiervan op de hoogte gebracht kunnen worden:

eiceldonatie kind

- het kind zelf
- nabije familieleden
-overige familieleden
- hechte vrienden
- minder hechte vrienden, kennissen en buren
- collega’s en zakenrelaties
- medische professionals
- autoriteiten

Bij AVA-Peter zien we het als onze taak om patienten van informatie te voorzien om dit onderwerp zo zorgvuldig mogelijk in overweging te nemen.U kunt ervoor kiezen om het sommige mensen wel te vertellen en anderen niet. Wij denken dat u de mogelijkheid moet hebben om hier zelf over te beslissen.

 

Moet u het aan uw kind vertellen?

De meest belangrijke vraag is of u het uw kind zult vertellen. De manier om kinderen via eiceldonatie is vrijwel nooit een eerste keuze. In tegenstelling tot vele kinderen die geboren zijn zonder medische hulp, kan een kind dat geboren is dankzij eiceldonatie er altijd zeker van zijn dat het ontzettend gewenst was. Ouders van zulke kinderen blijken enorm gemotiveerd te zijn om een kind te krijgen en hebben vaak veel tegenslagen te verwerken gehad om dit te kunnen bereiken. Kinderen die geboren zijn met behulp van eiceldonatie zijn vaak omringd door ontzettend veel liefde en waardering, wat er voor zorgt dat deze kinderen vaak in een goede psychologische en lichamelijke gezondheid opgroeien.

Het advies van de meeste fertiliteitsorganisaties en professionals is om, vanaf het begin, zo open en eerlijk mogelijk tegen het kind te zijn over zijn of haar herkomst. Door dit op een positieve en normale manier te vertellen kun je een kind al op jonge leeftijd laten begrijpen hoe ontzettend gewenst het is en hoe hard papa en mama hun best hebben moeten doen een een kindje te krijgen. Naarmate de tijd verstrijkt kun je steeds meer informatie aan dit verhaal toevoegen, passend bij de leeftijd van het kind. Er zijn ook kinderboeken verkrijgbaar die u kunt gebruiken om uit te leggen op wat voor speciale manier het kind is ontstaan.

U kunt e rook voor kiezen om uw kind niets te vertellen, en ook daar zijn geode redenen voor. U kunt het gevoel hebben dat uw kind zich verward en onzeker zal voelen als u verteld dat mama niet zijn of haar genetische moeder is, of bang zijn dat het ertoe zal leiden dat het kind op zoek wil gaan naar de donor. Ook als u niemand uit uw omgeving op de hoogte hebt gebracht van de manier waarop u zwanger bent geraakt is het begrijpelijk dat u dit niet alsnog wilt vertellen. Een andere reden om het niet te vertellen is dat u ongevoelige opmerkingen of vragen over wie de ‘ware’ moeder is wilt vermijden.

 

Moet u het andere mensen vertellen?

eiceldonatie baby

Sommige ontvangers vertellen het aan niemand, behalve hun partner, anderen vertellen het aan een select groepje mensen en weer anderen zijn er open over tegen iedereen. Tegenwoordig is de tendens dat men steeds opener is over het hele onderwerp onvruchtbaarheid, en dit komt gedeeltelijk doordat mensen er meer vanaf weten.

Veel tijdschriften en kranten hebben artikelen over onvruchtbaarheid en eiceldonatie geplaatst, en deze publiciteit help ervoor te zorgen dat er met meer begrip naar deze problemen gekeken wordt. Toch moet ieder voor zich bepalen hoe men er mee om wenst te gaan, iedereen is hier toch verschillend in.

Om u helpen uw gedachten op een rijtje te zetten hebben we verschillende redenen die mensen hebben gegeven voor het juist wel of niet open zijn over eiceldonatie bij elkaar gezet. Deze lijst is samengesteld met behulp van intensief onderzoek gedurende de afgelopen 20 jaar.

Redenen om er open over te zijn:

 • Ontvangers zien geen reden om zich ervoor te schamen;
 • Zij hadden behoefte aan de steun en het begrip van familie en vrienden;
 • Hun familie en vrienden waren al op de hoogte van hun vruchtbaarheidsproblematiek;
 • Zij wilden geen geheimen voor hun familie hebben;
 • Zij wilden niet het risico lopen dat hun kind er per ongeluk achter zou komen;
 • Zij wilden hun kind ervan verzekeren dat het ontzettend gewenst was;
 • Zij geloofden dat hun kind het recht had om te weten hoe het ontstaan is;
 • Zij wilden hun kind laten weten dat er geen risico was om een bepaalde erfelijke ziekte te krijgen;
 • De medische geschiedenis van het kind zou incompleet zijn als de artsen niet de juiste informatie kregen

 

Redenen om er niet open over te zijn:

eiceldonatie baby been

 • angst voor onbegrip vanuit de omgeving;
 • de overtuiging dat onvruchtbaarheid enkel een persoonlijk probleem is;
 • schaamte of verdriet vanwege het feit dat deze behandeling nodig was;
 • de wens om vragen over wie de ‘ware’ moeder is te vermijden;
 • het welzijn van het kind (voorkomen dat het kind door mensen als ‘anders’ wordt behandelt);
 • specifieke religieuze of culturele motieven ( omdat het niet geaccepteerd zal worden door de groep);
 • de wens om de behandeling en de weg er naartoe te vergeten.

 

Wat denken professionals hiervan?

Het Etisch Comité van de American Society for Reproductive Medicine (ASRM) staat sterk achter het principe om kinderen zo vroeg mogelijk te vertellen dat zij geboren zijn met behulp van eiceldonatie. Dit comité is ook van mening dat het het beste voor het kind is om het kind informatie over kenmerken van de donor te vertellen. Bovendien is het verstandig om, als er sprake is van gekende donatie, de persoonlijke gegevens van de donor ook aan het kind te geven. Het comité is verder van mening dat de beslissing hierover uitzonderlijk persoonlijk is en alleen door de ouder zelf gemaakt kan worden. (ASRM Etisch Comité, 2004)

De werkgroep Ethiek en Wet van de Europese Maatschappij voor Menselijke Reproductie (European Society for Human Reproduction, ESHRE) stelt een procedure van „dubbele track" voor; Tijdens deze procedure wordt een donor voorzien van twee opties - om aan het programma of als identificeerbare of als totaal anonieme donor deel te nemen. Een ontvanger is ook gemachtigd om tussen een identificeerbare of totaal anonieme donor te kiezen. Op die manier kan, bij het selecteren van een donor, rekening worden gehouden met alle voorkeuren die door donors en ontvangers worden aangegeven. (ESHRE Werkgroep Ethiek en Wet, 2002) Nochtans is wordt dit concept nog niet algemeen gebruikt.

In bepaalde landen, wordt de anonieme donatie niet (of niet meer) toegestaan. Dit betekent dat kinderen geboren via sperma- of eiceldonatie persoonlijke informatie over hun donor kunnen verkrijgen wanneer zij een bepaalde leeftijd bereiken. Uiteraard moeten, voor dit kan gebeuren, de kinderen zich eerst ervan bewust zijn dat zij op deze wijze zijn verwekt. De meeste landen laten het aan de ouders over om dit te vertellen, maar sommige specialisten geloven dat ouders van een kind dat door eicel- of spermadonatie verwekt is dit feit zouden moeten onthullen wanneer het kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Een onderzoek dat in Groot-Brittanie is gedaan toonde aan dat kinderen die op zoek zijn gegaan naar informatie over hun donors, dit hoofdzakelijk deden uit nieuwsgierigheid over het uiterlijk en eventuele gewoonten die zij konden delen, dan dat zij dit deden omdat zij een lange-termijn relatie met hen aan wilden gaan (Howe et al., 2000).

Voorstanders van openheid over eiceldonatie beweren dat elk menselijk wezen fundamenteel geinteresseerd is in en het recht heeft van zijn of haar eigen biologische oorsprong op de hoogte te zijn, aangezien het een centrale plaats in persoonlijke ontwikkeling inneemt. Voorstanders beweren ook dat het vertellen een essentieel onderdeel van open en eerlijke interactie met kinderen is. Onder andere, helpt deze openheid om geheimen binnen het gezinsleven te vermijden, die tot spanning kan leiden tussen die familieleden die van de behandeling op de hoogte zijn en hen die er niet vanaf weten. Verder voorkomt u, door open te zijn tegen uw kind, dat uw kind er achterkomt doordat het per ongeluk mensen erover hoort praten, of erger nog, tijdens een conflict in de familie. Veel geadopteerde kinderen hebben dit mee moeten maken, met als gevolg dat zij erg boos en verward waren wegens het feit dat er niet eerder eerlijk tegen hen is geweest. Hun wrok wegens het geheimhouden en de deuk in het vertrouwen omdat het hen niet eerlijk is verteld, heeft waarschijnlijk een veel grotere emotionele impact dan wanneer men hen gewoon eerlijk de op de hoogte had gebracht van de feiten.

Aan de andere kant, geeft het niet vertellen ouders de kans hun vruchtbaarheidsproblemen geheim te houden, wat om verschillende redenen erg belangrijk voor hen kan zijn. Een paar van deze redenen kunnen zijn: bezorgdheid dat het kind afwijzend reageerd op de ouders; en vrees voor minachtende reacties van familieleden, vooral in culturen waar eicel- of spermadonatie als onaanvaardbaar wordt gezien. Zelfs in maatschappelijke kringen waarin eiceldonatie geaccepteerd wordt, kan het zijn dat u bang bent dat er anders naar uw kind gekeken wordt als bekend wordt hoe het ontstaan is. Als u de informatie naar buiten brengt, kan het zijn dat u niet weet wie er van op de hoogte is en wie niet. Eiceldonatie is anoniem in Rusland en veel van onze patiënten geven er de voorkeur aan het helemaal privé te houden.

eiceldonatie kind twee

Overeenkomsten en verschillen met adoptie

Bij sperma- of eiceldonatie is één van de ouders een biologische en genetische ouder en de ander niet. Bij adoptie zijn beide ouders niet biologisch met het kind verbonden. Een geadopteerd kind wordt een lid van de familie als een al bestaande individu. Niet in staat om bij de ene familie te leven en geadopteerd door een andere, kan een geadopteerd kind nauwkeurige informatie over zijn achtergrond nodig hebben. Afhankelijk van de omstandigheden waaruit een geadopteerd kind komt en eventuele trauma’s uit zijn of haar verleden, kan het nodig zijn dat het therapie krijgt om een goede psychologische gezondheid te bewerkstelligen. Bij eiceldonatie is het kind vanaf een heel vroeg stadium gedragen door zijn of haar toekomstige moeder en is het al een geliefd lid van de familie voordat het geboren is.

Net als bij adoptie, blijft het een feit dat het kind niet genetisch verbonden is met tenminste één van de ouders. Dit uitleggen is een gevoelig onderwerp. Het kan resulteren in verschillende reacties.Veel kinderen lijken er niet echt in geïnteresseerd, bij sommigen van hen blijft dat zo, bij anderen groeit de interesse naarmate ze ouder worden. Het kan zijn dat het kind een sociale en psychologische onzekerheid ervaart, vooral als hij of zij meer wil weten over de donor terwijl dat niet mogelijk is. Er zijn ook kinderen die meteen alle begrip hebben voor de keuze van hun ouders voor eiceldonatie. U zult uw kind als beste kennen en zult zeker in staat zijn uit te vinden wat de beste manier is om hem of haar erover te vertellen als u het gevoel hebt dat het juiste moment hiervoor is aangebroken. Als u er de voorkeur aan geeft het niet aan uw kind te vertellen, dan is dit uw keuze, en u hebt het recht dit voor uzelf te beslissen.

Bent u geinteresseerd in eiceldonatie bij AVA-Peter?

Vult u dan het vragenformulier in. Dit zal worden beoordeeld door een van onze ervaren artsen, deze zal dan contact met u opnemen op de manier die u als voorkeur hebt aangegeven.

Als u nog vragen heeft, een Engels sprekende receptioniste kan uw telefoontje beantwoorden, bel 007 81 2336 3059 tussen 7:00 en 14:00 uur (Nederlandse tijd). U kunt ons ook altijd via de mail bereiken: info@clinic.avapeter.com

We horen graag van u!

Met vriendelijke groet,
Uw AVA-Peter team

Related pages in other lnguages: English Egg donation Deutsch Eizellspende Dansk ÆgdonationA blog by Tone Bråten family counsellor

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes